เข้ารหัส Asp เผื่อเวลาเอาไปฝากไฟล์ไว้ Server คนอื่น และเราไม่ต้องการให้เขาแก้ sourcecode