Home | PostCode | Search | GraphLife | Number7 | Dream | Lakana1 | Lakana2 | Name | Tools | OX | Millionaires |Drag Racing | โฮมเพจนายต๋อง    26 มิถุนายน วันสุนทรภู่
  • สุนทรภู่ยอดกวีเอกของไทย ชื่อเสียง และผลงานขอลท่านนอกจากจะเป็นที่รู้จัก และยอมรับในหมู่คนไทยมาเป็นระยะเวลา อันยาวนานกว่า 200 ปีแล้ว ท่านยังได้รับยกย่องจากชาวต่างประเทศอีกด้วย
  • เนื่องในโอกาสที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศยกย่องสุนทรภู่เป็นกวีเอกของไทย รัฐบาลจึงได้จัดงานเฉลิมฉลองในปี พ.ศ. 2529 อันเป็นวาระครบรอบวันเกิด 200 ปีของท่าน ประวัติของสุนทรภู่
  • พระสุนทรโวหาร หรือสุนทรภู่นั้น มีนามเดิมว่า "ภู่ " เกิดเมื่อวันที่ 26 มิภุนายน พ.ศ. 2329 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 1 คํ่าเดือน 8 ปีมะเมีย จุลศักราช 1148 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณ นอกกำแพงวังหลัง ฝั่งธนบุรี ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ภายหลังสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ได้ 4 ปี
  • บิดาของสุนทรภู่เป็นชาวบ้านกรํ่า เมืองแกลง จังหวัดระยอง ส่วนมารดานั้นไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า เป็นชาวจังหวัดอะไร นอกจากมีผู้สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นชาวเมืองเพชรบุรี เมื่อสุนทรภู่อายุได้ 1 ขวบ บิดามารดาหย่าร้างกันบิดานั้นกลับไปบ้านเดิม ที่เมืองแกลงและบวชจำพรรษาอยู่ ณ วัดป่ากรํ่า ส่วนมารดานั้น ได้มีสามีใหม่ มีบุตรสาว 2 คนชื่อ"ฉิม" กับ "นิ่ม" ต่อมาได้เป็นแม่นมของ พระองค์เจ้าหญิงจงกล พระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้ากลมหลวงอุดมรักษ์เทเวศน์ กับเจ้าครอกทองอยู่ (บางตำราว่ามารดาได้เป็นแม่นมของพระองค์เจ้าหญิงจงกล พระธิดาในกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข)
  • สุนทรภู่ได้ไปอยู่กับมารดา และเรียนหนังสือกับ "พระครูวิมังคลาจารย์" วัดบางหว้าใหญ่ (วัดระฆังโฆสิตาราม) เรียนภาษาบาลี และเรียนเขียนอ่นหนังสือไทยกับ พระพุทธโกษาจารย์ (ศรี) วัดท้ายตลาด (วัดโมลีโลกย์)
  • ต่อมาเมื่อจบการศึกษาแล้ว สุนทรภู่ได้เป็นครูสอนหนังสืออยู่ ณ วัดชีปะขาว (ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระราชทานนามว่า "วัดศรีสุดาราม" กล่าวกันว่าสุนทรภู่ เคยเรียนหนังสือที่วัดนี้เช่นเดียวกัน) ริมคลองบางกอกน้อย จนอายุได้ 18 ปี จึงออกมาเข้ารับราชการ เป็นเสมียนนายระวางกลมพระคลังสวน มีหน้าที่ตรวจรังวัดที่ดิน และทำโฉนดให้แก่เจ้าของสวน แต่เพราะมีอุปนิสัยชอบแต่งบทกลอน บทดอกสร้อย-สักวามากกว่าที่จะคิดรับราชการ จึงลาออกกลับมาอยู่ที่พระราชวังหลังตามเดิมในปี พ. ศ. 2349 และได้หันเข้าสู่โลกแห่งวรรณกรรมนับแต่นั้นเป็นต้นมา